Sosyoloji Nedir? – Amacı Nedir? – Çalışma Alanları

Sosyoloji, insanın sosyal ilişkileri ve kurumları üzerine yapılan bilimsel çalışmadır. Bir nevi “Bilim – Toplum” denebilir.

Sosyolojinin konusu: suçtan dine, aileden devlete, ırk ve sosyal sınıf ayrımlarından ortak bir kültürün paylaşılan inançlarına ve sosyal istikrardan tüm toplumlarda radikal değişime kadar çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitli çalışma konularının incelenmesini birleştirmek, sosyolojinin insan eyleminin ve bilincinin çevreleyen kültürel ve sosyal yapıları nasıl şekillendirdiğini anlama amacıdır.

Sosyoloji, içinde yaşadığımız ve yaşamlarımızı şekillendiren sosyal dünyayı görmenin ve anlamanın ayırt edici ve aydınlatıcı bir yolunu sunar. Bu bilim, sosyal yaşamın daha derin, daha aydınlatıcı ve meydan okuyan anlayışlarını sağlar. Bunun için de normal, doğal kabul görmüş gerçeklik görüşlerinin ötesine bakar. 

Özel analitik perspektifi, sosyal teorileri ve araştırma yöntemleriyle sosyoloji, hem yaşamlarımızı hem de insanlık tarihini derinden şekillendiren insan sosyal ilişkileri, kültürleri ve kurumları hakkındaki farkındalığımızı ve analizimizi genişleten bir disiplindir.

Sosyoloji Ne Zaman ve Kim Tarafından Bulundu

Sosyoloji'yi bulan adam Auguste Comte
Auguste Comte

Sosyoloji Fransiz filozof Auguste Comte’un on ayak olusuyla 1800 lu yillarda basladi. Comte, toplumu analiz edecek ve temel problemlerine cozum bulacak bir toplum calismasi icin sistematik bir bilimin gerekliligini hissetti. Kuskusuz bugun Comte’un hayal ettiginden epey farkli olsa da, onun fikirlerine benzer bir temel hala bulunmakta.

Sosyolojinin Amacı Nedir?

Sosyoloji, içinde yaşadığımız ve yaşamlarımızı şekillendiren sosyal dünyayı görmenin ve anlamanın ayırt edici ve aydınlatıcı bir yolunu sunar. Sosyoloji, sosyal yaşamın derin,aydınlatıcı ve meydan okuyan anlayışlarını sağlamak için, normal, doğal kabul görmüş gerçeklik görüşlerinin ötesine bakar. 

Özel analitik perspektifi, sosyal teorileri ve araştırma yöntemleriyle yaşamlarımızı ve insanlık tarihini derinden şekillendiren insan sosyal ilişkileri, kültürleri ve kurumları hakkındaki farkındalığımızı ve analizimizi genişleten bir disiplindir.

Sosyolojinin Faydaları Nelerdir?

Sosyoloji alanında iyi eğitim almış öğrenciler, insan sosyal hayatı hakkında eleştirel düşünmeyi ve önemli araştırma sorularını nasıl soracaklarını bilirler. İyi sosyal araştırma projelerini nasıl tasarlayacaklarını, ampirik verileri dikkatlice toplayıp analiz edeceklerini ve araştırma bulgularını formüle edip sunacaklarını bilirler.

 Bu eğitimi alan öğrenciler, başkalarının sosyal dünyanın nasıl işlediğini ve daha iyi hale getirmek için nasıl değiştirilebileceğini anlamalarına nasıl yardımcı olacaklarını da bilirler. Genel olarak, net, yaratıcı ve etkili bir şekilde nasıl düşüneceklerini, değerlendireceklerini ve iletişim kuracaklarını öğrenmişlerdir. Bunların hepsi, çok çeşitli mesleki çağrılar ve mesleklerde muazzam değere sahip yeteneklerdir.

Sosyoloji Çalışma Alanları

Sosyoloji, kişisel yaşamlarımızda, topluluklarımızda ve dünyada önemli konuları analiz eden ve açıklayan heyecan verici ve aydınlatıcı bir çalışma alanıdır.

Kişisel düzeyde sosyoloji

Romantik aşk, ırk ve cinsiyet kimliği, aile çatışması, sapkın davranış, yaşlanma ve dini inanç gibi şeylerin sosyal nedenlerini ve sonuçlarını araştırır. 

Toplumsal düzeyde sosyoloji

Suç ve hukuk, yoksulluk ve zenginlik, önyargı ve ayrımcılık, okullar ve eğitim, iş firmaları, kentsel topluluk ve sosyal hareketler gibi konuları inceler ve açıklar.

Küresel düzeyde sosyoloji

Nüfus artışı ve göç, savaş ve barış ve ekonomik gelişme gibi fenomenleri inceler.

Tanınmış Sosyologlar

  • Auguste Comte
  • Karl Marx
  • Emile durkheim
  • Max Weber
  • Harriet Martineau
  • WEB Du Bois
  • Alexis de Tocqueville
  • Antonio Gramsci

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir