Madencilik Sektörünün Çevresel Etkisi Nedir?

Madencilik Sektörünün Çevresel Etkisi Nedir? içeriğine hoşgeldiniz.

Madencilik, minerallerin ve ekonomik değeri olan diğer jeolojik malzemelerin yeryüzündeki birikintilerden çıkarılmasıdır. Madencilik biyoçeşitlilik kaybına, toprak erozyonuna ve yüzey suyu, yeraltı suyu ve toprağın kirlenmesine neden olarak çevreyi olumsuz etkiler. Madencilik aynı zamanda düden oluşumunu da tetikleyebilir. Maden sahalarından kimyasalların sızması, maden sahasında veya çevresinde yaşayan nüfusun sağlığı üzerinde de zararlı etkilere sahip olabilir.

Bazı ülkelerde madencilik şirketlerinin, çıkarılan alanın nihayetinde orijinal durumuna geri dönmesini sağlamak için rehabilitasyon ve çevre kurallarına uymaları beklenmektedir. Ancak, bu tür kuralların ihlali oldukça yaygındır.

Madenciliğin Çevresel Etkileri

Madenciliğin çevresel etkileri, daha önce de belirtildiği gibi, madencilik faaliyetleri çevreye çeşitli şekillerde zarar verebilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Hava kirliliği

Madencilik faaliyetlerinden hava kalitesi olumsuz etkilenir. Madencilik yoluyla yüzeyde mineral birikintileri açığa çıktığında rafine edilmemiş malzemeler açığa çıkar. Rüzgar erozyonu ve yakındaki araç trafiği, bu tür malzemelerin havada taşınmasına neden olur. Kurşun, arsenik, kadmiyum ve diğer toksik elementler genellikle bu tür parçacıklarda bulunur. Bu kirleticiler maden sahasının yakınında yaşayan insanların sağlığına zarar verebilir. Solunum sistemi hastalıkları ve alerjiler, bu tür havadaki partiküllerin solunmasıyla tetiklenebilir.

Su kirliliği

Madencilik ayrıca metal kirliliği, akarsularda artan tortu seviyeleri ve asit maden drenajını içeren su kirliliğine neden olur. İşleme tesislerinden, atık havuzlarından, yer altı madenlerinden, atık bertaraf alanlarından, aktif veya terk edilmiş yüzey veya nakliye yollarından vb. Salınan kirleticiler, su kirliliğinin en önemli kaynakları olarak hareket eder. Toprak erozyonu sonucu açığa çıkan tortular siltasyona veya dere yataklarının boğulmasına neden olur. Sulama, yüzme, balık tutma, evsel su temini ve bu tür su kütlelerine bağlı diğer faaliyetleri olumsuz etkiler. Su kütlelerindeki yüksek toksik kimyasal konsantrasyonları, sucul flora ve faunaya ve yiyecek için bunlara bağlı olan karasal türlere hayatta kalma tehdidi oluşturur. Metal madenlerinden veya kömür madenlerinden salınan asidik su da yer altı sularına akar veya yeraltı sularını asitlendirmek için yerin altına sızar.

Araziye Hasar

Madencilik faaliyetleri nedeniyle açık ocaklar ve atık kaya yığınları gibi peyzaj lekelerinin oluşturulması, maden sahasındaki arazinin fiziksel olarak tahrip olmasına yol açabilir. Bu tür bozulmalar, bölgenin flora ve faunasının bozulmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, madencilik faaliyetlerinden önce mevcut olan yüzey özelliklerinin çoğunun işlem bittikten sonra değiştirilememe olasılığı da vardır. Toprak katmanlarının kaldırılması ve derin yer altı kazısı, bölgedeki yolların ve binaların geleceğini tehdit eden zeminin dengesini bozabilir. Örneğin, Galena, Kansas’ta 1980 ve 1985 yılları arasında kurşun cevheri madenciliği, bölgedeki madenlerin terk edilmesine yol açan yaklaşık 500 çökme özelliğini tetikledi. Maden sahasının tamamı daha sonra 1994 ile 1995 yılları arasında restore edildi.

Biyolojik çeşitliliğin kaybı

Madencilik faaliyetlerinin en kötü etkileri genellikle madencilik süreci durduktan sonra görülür. Önceden mayınlı arazinin tahrip edilmesi veya ciddi şekilde değiştirilmesi, o bölgenin biyoçeşitliliği üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Madencilik, toprak mikroorganizmalarından büyük memelilere kadar çok çeşitli flora ve fauna için büyük bir habitat kaybına yol açar. Yerel türler, habitatlarındaki en ufak bir bozulma bile neslinin tükenmesine veya yok olma riskinin yüksek olmasına neden olabileceğinden, en şiddetli şekilde etkilenir. Madencilik yoluyla salınan toksinler, hassas türlerin tüm popülasyonlarını yok edebilir.

Madenciliğin Uzun Vadeli Kötü Etkileri

Madencilikten etkilenen bir arazinin iyileşmesi uzun zaman alabilir. Bazen asla iyileşmez. İyileştirme çabaları her zaman bölgenin biyolojik çeşitliliğinin geri kazanılmasını sağlamaz. Türler kalıcı olarak kaybolabilir.

Madencilik Sektörünün Çevresel Etkisi Nedir? içeriğimizin sonuna geldik. Benzer içerikler için ilgili kategoriye gidebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir