Ekosistem Nedir: Tanımı, Örnekleri, Önemi – Ekosistemler

Ekosistem Nedir adlı içeriğimize hoşgeldiniz. Bu içerikte sizlere Ekosistem nedir, türleri nelerdir ve neden bu kadar önemlidir gibi sorulara cevap vereceğiz. Hazırsanız başlayalım!

Ekosistem Nedir?

Ekosistem, en basit tanım olarak belirli bir ortamda yaşayan ve birbirleriyle etkileşime giren bir topluluk veya canlı organizma grubu olmasıdır.

Örneğin tropikal ormanlar, kendi aralarında sürekli etkileşim halinde olan ve diğer fiziksel veya kimyasallardan etkilenen, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, böcekler ve mikro organizmalar gibi canlı varlıklardan oluşan ekosistemlerdir.

Bir ekosistem, doğanın bilimsel araştırması alanının temel birimidir . Bu disipline göre bir ekosistem, iki ayrılmaz bileşenden oluşan fiziksel olarak tanımlanmış bir ortamdır:

 • Biyotop (abiyotik):  iklim, sıcaklık, nem, besin konsantrasyonu veya pH gibi belirli fiziksel özelliklere sahip belirli bir fiziksel ortam.
 • Biyosinoz (biyotik): hayvanlar, bitkiler veya mikro organizmalar gibi sürekli etkileşim içinde olan ve bu nedenle karşılıklı bağımlılık durumunda olan bir dizi canlı organizma.

Ekosistem kavramı birkaç büyüklük ölçeğinde mümkündür. Böcekler, hayvanlar veya bitkiler gibi çok hücreli organizmalardan göllere, sıradağlara veya ormanlara bir bütün olarak Dünya gezegenine.

Ekosistem Türleri Nelerdir?

Bir ekosistem, bir çölde bir vaha kadar küçük veya bir okyanus kadar büyük olabilir ve binlerce millik bir alanı kaplayabilir. Üç tür “Ana ekosistem” vardır:

 • Karasal Ekosistem
 • Sucul Ekosistem
 • Yapay Ekosistem

Karasal Ekosistemler

Ekosistem nedir - Karasal ekosistem
Ekosistem nedir – Karasal ekosistem

Karasal ekosistemler, yalnızca karaya dayalı ekosistemlerdir. Çeşitli jeolojik bölgelere dağılmış farklı karasal ekosistem türleri vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 1. Orman Ekosistemleri
 2. Çayır Ekosistemleri
 3. Tundra Ekosistemleri
 4. Çöl Ekosistemi

Orman Ekosistemi

Bir orman ekosistemi, çevrenin abiyotik faktörleri ile koordineli olarak yaşayan birkaç bitki, hayvan ve mikroorganizmadan oluşur. Ormanlar, dünyanın sıcaklığını korumaya yardımcı olur ve en büyük karbon yutağıdır.


Çayır Ekosistemi

Çayır ekosisteminde, bitki örtüsüne ot ve bitkiler hakimdir. Ilıman çayırlar, savan otlakları, otlak ekosistemlerinin örneklerinden bazılarıdır.


Tundra Ekosistemleri

Tundra ekosistemleri ağaçlardan yoksundur ve soğuk iklimlerde veya yağışların az olduğu yerlerde bulunur. Bunlar yılın büyük bölümünde karla kaplıdır. Kuzey Kutbu veya dağ tepelerindeki ekosistem tundra tipindedir.


Çöl Ekosistemi

Dünya çapında çöller bulunur. Bunlar çok az yağış alan bölgelerdir. Günler sıcak ve geceler soğuk.


Sucul Ekosistem

Ekosistem Nedir? - Sucul Ekosistemler
Ekosistem Nedir? – Sucul Ekosistemler

Su ekosistemleri , bir su kütlesinde bulunan ekosistemlerdir. Bunlar ayrıca iki türe ayrılabilir:

 1. Tatlı Su Ekosistemi
 2. Deniz Ekosistemi

Tatlı Su Ekosistemi

Tatlı su ekosistemi, gölleri, göletleri, nehirleri, akarsuları ve sulak alanları içeren bir su ekosistemidir. İnsanın dışında tuz içeriği yoktur.


Deniz Ekosistemi

Deniz ekosistemi, denizleri ve okyanusları içerir. Bunlar, tatlı su ekosistemine kıyasla daha önemli bir tuz içeriğine ve daha fazla biyolojik çeşitliliğe sahiptir.


Yapay Ekosistemler

Ekosistem nedir? - Yapay Ekosistemler
Ekosistem nedir? – Yapay Ekosistemler

Yapay ekosistemler, insanlar tarafından oluşturulanlardır ve genellikle Science NetLinks gibi konuyla ilgili projeler ve bilgiler sunan siteler tarafından kentsel ekosistemler olarak adlandırılırlar. Bunlar şehirler, kasabalar, köyler ve tamamen insanlar tarafından inşa edilmiş herhangi bir alanı içerir. Birbirine bağlı bu büyük topluluklar topluca insan ekosistemi olarak adlandırılabilir.


Ekosistemin Yapısı

Bir ekosistemin yapısı, hem biyotik hem de abiyotik bileşenlerin organizasyonu ile karakterize edilir. Bu, çevremizdeki enerjinin dağılımını içerir. Aynı zamanda, o ortamda hüküm süren iklim koşullarını da içerir. 

Bir ekosistemin yapısı iki ana bileşene ayrılabilir: 

 • Biyotik Bileşenler
 • Abiyotik Bileşenler

Biyotik ve abiyotik bir ekosistemde birbiriyle ilişkilidir. Enerjinin ve bileşenlerin sınırlar boyunca akabildiği açık bir sistemdir.

Ekosistem Nedir
Biyotik ve abiyotik faktörleri vurgulayan Ekosistem Yapısı

Biyotik Bileşenler

Biyotik bileşenler, bir ekosistemdeki tüm yaşamı ifade eder. Beslenmeye dayalı olarak, biyotik bileşenler ototroflar, heterotroflar ve saprotroflar (veya ayrıştırıcılar) olarak kategorize edilebilir.

 • Üreticiler , bitkiler gibi tüm ototrofları içerir. Fotosentez süreciyle yiyecek üretebildikleri için ototrof olarak adlandırılırlar. Sonuç olarak, gıda zincirinin üst kısımlarındaki diğer tüm organizmalar, gıda için üreticilere güveniyor.
 • Tüketiciler veya heterotroflar, yiyecek için diğer organizmalara bağımlı olan organizmalardır. Tüketiciler ayrıca üç satabilir, satabilir satıcılar ve tüketiciler olarak sınıflandırılır.
  • Birincil tüketiciler her zaman gıda için güvendikleri otoburlardır.
  • Tüketiciler , enerji için tüketicilere bağlıdır. Ya etobur ya da hepçil olabilirler.
  • Üçüncül tüketiciler , gıda için ikincil tüketicilere bağımlı olan organizmalardır. Üçüncül tüketiciler aynı zamanda bir omnivor olabilir.
  • Kuvaterner tüketiciler bazı gıda zincirlerinde mevcuttur . Bu organizmalar enerji için üçüncül tüketicileri avlar. Dahası, doğal avcıları olmadığı için genellikle bir besin zincirinin en üstündedirler.
 • Ayrıştırıcılar , mantarlar ve bakteriler gibi saprofitleri içerir. Doğrudan ölü ve çürüyen organik madde üzerinde gelişirler. Ayrıştırıcılar, bitkiler tarafından yeniden kullanılacak besin maddelerinin geri dönüştürülmesine yardımcı olanlar için ekosistem için gerekenler.

Abiyotik Bileşenler

Abiyotik bağlantı, bir ekosistemin canlı olmayan bileşenidir. Hava, su, toprak, mineraller, güneş ışığı, sıcaklık, besinler, rüzgar, yükseklik, bulanıklık vb. İçerir. 


Ekosistemin İşlevleri

Ekosistemin işlevleri aşağıdaki gibidir:

 1. Temel ekolojik süreçleri düzenler, yaşam sistemlerini destekler ve istikrar sağlar.
 2. Aynı zamanda biyotik ve abiyotik bileşenler arasındaki besin döngüsünden de sorumludur.
 3. Ekosistemdeki çeşitli trofik seviyeler arasında bir denge sağlar.
 4. Mineralleri biyosferde döndürür.
 5. Abiyotik bağlantı, enerji alışverişini bileşen bileşenlerin sentezine yardımcı olur.

Önemli Ekolojik Kavramlar

1. Gıda Zinciri

Güneş, nihai enerji kaynağıdır. Tüm bitki yaşamı için gerekli enerjiyi sağlar. Bitkiler bu enerjiyi besinlerini sentezlemek için kullanılan fotosentez işlemi için kullanımlar.

Bu biyolojik süreç sırasında ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür ve ardışık seviyelerden geçirilir. Bir üreticiden tüketiciye ve nihayetinde apeks bir avcıya veya detritivore’a enerji akışına besin zinciri denir.

Ölü ve çürüyen maddeler, organik kalıntılarla birlikte, çöpçüler bileşenlerine ayrılır. İndirgeyiciler daha sonra bu sürüklenen emer. Enerji kazanıldıktan sonra redüktörler, molekülleri tekrar tekrar tekrar kullanılabilecek şekilde ortama salmaktadır.

Ekosistem Nedir
Bir ekosistemdeki bir besin zincirinin klasik bir örneği

Bir Ekosistemde Enerji Nasıl Akar?

Enerji tasarrufu yasasına göre, enerji ne yaratılabilir ne de yok edilebilir. Aslında, yalnızca bir formdan diğerine dönüştürülebilir veya aktarılabilir. Peki bu bir ekosistemde nasıl işliyor? Burada enerji nasıl akıyor? Bu fenomeni daha iyi anlamak için bu videoyu izleyelim.

Ekosistemler ve İnsan Faaliyetleri Arasındaki Bağlantılar

Ateşi kontrol etmeyi, tarım yapmayı ve nakliye araçları yapmayı başardık. Fabrikalar, barajlar, güneş panelleri inşa ettik ve sürekli olarak uzayı keşfetmenin yeni yollarını buluyoruz. Yine de insan ırkının doğal ekosistemleri kullanma, değiştirme ve dönüştürme arzusu sonsuz görünüyor. Örneğin, bir ovayı tahıl tarlalarını yetiştirecek şekilde dönüştürdüğümüzde, bu yerel ekosistemi önemli ölçüde değiştiriyoruz. Hatta bazen onu orijinal temellerinden tamamen değiştiririz.

Bugün, insan faaliyetlerinin ekosistemler üzerinde öyle bir etkisi var ki, şimdi Antroposen zaman çizelgesinden söz ediyoruz . Bu, insan faaliyetlerinin Dünya’nın atmosferik, biyosferik, jeolojik ve hidrolojik sistemleri üzerindeki önemli insan etkisini tanımlayan bir dönemdir. Bu dönem , aynı zamanda esas olarak insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği olayları nedeniyle meydana gelen değişiklikleri de dikkate alır. 

Tüm bu değişiklikleri her yerde görebiliyoruz. Ne zaman ağaçların aşağı alınır Amazon ormanı içinde, ekosistemler türler hayatta kalmak için mücadele ve yerel nem ve iklim hem değişim olarak değiştirin. Aynı zamanda bir baraj inşa etmek de su dağılımını değiştirir ve nehir boyunca yaşayan türleri etkiler.

İnsan faaliyetlerinin ekosistemleri nasıl etkilediği konusunda sıklıkla kullanılan bir örnek, ABD Yellowstone Ulusal Parkı’dır. Burada, diğer milli parklarda olduğu gibi, ABD Biyolojik Araştırması, bir avcı kontrol önlemi olarak kurtları ve diğer türleri öldürmeye karar verdi. Sorun, kurt popülasyonunun yok olmasının uzun vadede tüm ekosistemi etkilemesi, hatta yerel nehrin yönünü değiştirmesiydi. Kurt, daha sonra, ekosistemin dengesini yeniden sağlamak amacıyla yaklaşık 70 yıl sonra Park’ta yeniden tanıtıldı. Bu videodaki tüm hikayeye göz atın:

Ekosistemleri Korumak Neden Önemlidir?

Diğer tüm canlılar gibi, insanlar da hayatta kalmak için doğal ekosistem hizmetlerine bağımlıdır. Yediğimiz yiyecekleri, içtiğimiz suyu almak ve ham maddeleri günlük ürünlerimize dönüştürmek için buna ihtiyacımız var. Bu nedenle yaşam koşullarımızı korumak için doğal ekosistemleri korumamız gerçekten önemli.

Örneğin, yiyeceklerimizi sağlayan tarım, belirli bir ekosistemin özelliklerine bağlıdır. Tahıllar veya sebzeler yalnızca belirli sıcaklık ve nem koşulları altında büyür. Ayrıca, gerçekleşmesi için tozlaşma gibi bazı doğal süreçlere ihtiyaçları vardır. Bu özellikleri çok yoğun bir şekilde değiştirirsek, bugün ürettiğimizi üretememe veya en azından aynı şekilde üretememe riski vardır. 

Bu nedenle , herbisit, pestisit kullanmanın, yakındaki su kaynaklarını tüketmenin veya ekosistemleri daha dayanıklı hale getiren farklı ağaç türleri üzerinde bahis oynamanın daha geniş etkilerinin olduğu gıda üretimini ( tarımsal ormancılık , perma kültür veya yenileyici tarım) gibi anlayan ve yöneten bazı tarım teknikleri vardır.

Ekosistem Hizmetleri Nelerdir?

FAO’ya göre 125 trilyon ABD Doları değerindeki ekosistem hizmetleri,  “örneğin besleyici gıda ve temiz su sağlayarak, hastalıkları ve iklimi düzenleyerek, mahsullerin tozlaşmasını ve toprak oluşumunu destekleyerek ve eğlence, kültürel ve manevi sağlayarak insan hayatını mümkün kılar. faydalar. ” 

Tüm bunların mümkün olması için, Dünya’nın orman ekosistemleri, otlak ekosistemleri, su ekosistemleri veya agroekosistemler gibi ekosistemlerinin düzgün bir şekilde çalışması gerekir. Ancak gerçek şu ki, bazı ekosistem hizmetleri şu anda tehdit altında.

İnsanlar Ekosistemleri Nasıl Etkiler? Ekosistemler Üzerindeki İnsan Etkisi

İnsan faaliyetleri ekosistemler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Aslında, ünlü Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi’ne göre, 20. yüzyılın başında insan faaliyetleri ekosistemleri hiç olmadığı kadar hızlı değiştirdi.

Humaking yiyecek, su, yiyecek, kereste ve deli gibi diğer malzemeleri talep ediyor. Ve tüm bu talepler, ormansızlaşmaya (daha fazla mahsul yetiştirmek için), doğal tozlaşma kaybına (arılar yok oluyor), su kirliliğine (hayvan dışkısı ve pestisitlerden plastiğe), toprak sömürüsüne (yoğun tarım nedeniyle), aşırı avlanmaya büyük ölçüde katkıda bulunuyor ve büyük biyolojik çeşitlilik kaybı. Peki insanlar ekosistemleri neden bu kadar etkiliyor?


İnsanlar Ekosistemleri Neden Etkiliyor?

Bu sorunun doğrudan bir cevabı yok. Ancak insan faaliyetlerinin anında fark edilmeyen etkileri vardır. Bu, efektlerin görsel etkisinin çoğu zaman orada olmadığı anlamına gelir. Ayrıca ekolojik sermayenin ölçülmesi de zordur .

Örneğin, araziyi bir otel inşa etmek için dönüştürmenin belirli maliyetleri olacaktır (arsa satın almak, inşaat malzemeleri, insan gücü) ve doluluk oranı, sezon başına fiyat tahminiyle gelir tahmin edilebilir. Ancak bunun değerini ölçmenin kesin bir yolu yoktur. O park ve onu inşa etmek için indirilmesi gereken ağaçlar. Çevre için değeri nedir? Avrupa Parlamentosu gibi kuruluşlar bu konuya ışık tutmaya çalışsa da, bunu yanıtlamanın kesin bir yolu yok.

Ekonomiyi ilerletmek için ekosistem hizmetlerini büyük ölçekte kullanma ihtiyacının yanı sıra, bu konuda çok tartışılan başka bir teori de var. Bir ekosistem hizmeti yaygınsa ve özelde hiç kimseye ait değilse, insanların onu tüketene kadar kullanacağını söylüyor. Bireylerin bireysel çıkarlarının peşinde koştuğu bu teoriye müşterekler trajedisi denir. Sürdürülebilir kalkınma tanımımızda bununla ilgili daha fazla bilgi bulun.


İnsan Ortamlarına Genişleyen Ekosistemler

Genel olarak, ekosistemleri nasıl dönüştürdüğümüzle ilgili daha rasyonel bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Doğal kaynakları değiştirdiğimiz, aldığımız, kullandığımız ve elimizden aldığımız süreçleri yeniden düşünmemiz gerekiyor. Ekosistemlerin daha iyi korunabilmesi için daha verimli ve döngüsel olmaları gerekir . Yalnızca doğal yaşam alanları ve yaşayan nüfusla daha uyumlu ve kalıcı bir birlikte yaşamayı yeniden tesis ederek Dünya hizmetlerinden yararlanabileceğiz. Bunlar, insanoğlunun endişeleriyle hayatta kalması için özellikle önemlidir:

 • Tedarik : su, gıda, malzeme, enerji kaynakları, farmakope…
 • Düzenleme:  iklim, su döngüleri, biyo-ekolojik döngüler, atmosferik stabilite (oksijen üretimi) ve jeolojik


Sıkça Sorulan Sorular

Ekosistem nedir? - Sıkca Sorulan Sorular

1. Ekosistem nedir?

Ekosistem, bir sistem olarak etkileşime giren, çevrelerinin cansız bileşenleri ile birlikte yaşayan organizmalar topluluğudur.


2. Farklı ekosistem türleri nelerdir?

Ekosistemin farklı türleri şunları içerir:

 • Karasal ekosistem
 • Orman ekosistemi
 • Çayır ekosistemi
 • Çöl ekosistemi
 • Tundra ekosistemi
 • Tatlı su ekosistemi
 • Deniz Bolu

3. Hangi ekosistemde yaşıyoruz?

Karasal bir ekosistemde yaşıyoruz. Bu, organizasyonların yerlerinde yer alan kısımların girdiği ekosistemdir. Karasal ekosistemlerin örnekleri arasında tundra, taigalar ve tropikal yağmur ormanları bulunur. Çöller, otlaklar ve ılıman yaprak döken ormanlar da karasal ekosistemleri oluşturur.


4. Ekosistemin yapısı nedir?

Ekosistemin yapısı, belirli bir habitattaki besinlerin miktarı ve dağılımı dahil olmak üzere çevrenin organizmalarını ve fiziksel özelliklerini içerir. Ayrıca o bölgenin iklim koşulları hakkında bilgi sağlar.


5. Dünyanın en büyük ekosistemi hangisidir?

Dünyanın en büyük ekosistemi su ekosistemidir. Tatlı su ve deniz ekosistemini içerir. Dünya yüzeyinin% 70’ini oluşturur.


6. Bir becerin temel nedir?

Ekosistem, çevre temalı bölümidir. Abiyotik bağ, organik bileşenlerin sentezi için matris sağlar. Bu süreç, enerji alışverişini içerir.


7. İyi bir ekosistem yapan nedir?

İyi bir ekosistem, yerli bitkiler ve birbirleriyle ve çevreyle etkileşim halindeki hayvan türlerinden oluşur. Sağlıklı bir ekosistem, bir enerji kaynağına ve ölü bitkileri ve hayvansal maddeyi parçalayarak temel besinleri toprağa geri döndüren ayrıştırıcılara sahiptir.


8. Bir ekosistemdeki canlı olmayan varlıkları neler içerir?

Bir ekosistemdeki canlı olmayan hava, rüzgar, su, kayalar, toprak, sıcaklık ve güneş ışığını içerir. Bunlar bir ekosistemin abiyotik faktörleri olarak bilinir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir